Pachtovní smlouva pro spoluvlastníky

31. květen 2018

Současná doba, kdy je stále více zemědělských pozemků soustředěně nakupováno většími subjekty, vytváří tlak na právní jistotu pachtovních smluv. Historicky se zcela běžně uzavíraly nájemní smlouvy po jednotlivých spoluvlastnících. A tato praxe se v nemalé míře objevuje i v dnešní době.

O co přesně se jedná? Z právního hlediska je nejjistější uzavřít v případě více spoluvlastníků užívaných pozemků jen jednu pachtovní smlouvu. Smlouva by měla být vyhotovena v několika výtiscích a vždy podepsána všemi účastníky smluvního vztahu. Tento postup je však u většiny pachtýřů vnímám jako značně nepraktický. Spoluvlastníci mohou být dva, ale může jich být i několik desítek. Podepsat pak společně jeden dokument bývá technicky nemožné.

Asi nejpoužívanějším kompromisem mezi právním a praktickým pohledem je vytvoření pachtovní smlouvy, která je stejná pro všechny spoluvlastníky, ale každou kopii podepíše jen jeden či část z nich. Z právního hlediska nejvíce ohroženou kombinací jsou samostatné smlouvy pro jednotlivé spoluvlastníky. Mají různá čísla, v záhlaví jiného propachtovatele či další odlišnosti. A jelikož nelze uzavřít pacht jen k podílu (něco takové z právního hlediska neexistuje), jsou takové smlouvy v případě soudních kauz prohlašovány od počátku za neplatné.

Možná se domníváte, že v případě běžných vlastníků z řad fyzických osob žádné riziko zpochybnění pachtovních smluv nehrozí. Stačí však, aby propachtované pozemky přešly do vlastnictví jiného subjektu, který je v této oblasti vzdělanější a o užívání pozemků můžete v brzké době přijít.

Zdroj: Zemědělský týdeník