On-line informace o meteorologických údajích přímo z pole (teplota, srážkové úhrny, vzdušná vlhkost)

01. únor 2018

Donedávna byla představa získávání přesných on-line informací o meteorologických údajích
přímo z pole věcí téměř sci-fi nebo věcí nákladných zařízení se spoustou omezení, jako
nutnost přívodu elektrického proudu, častá výměna baterií apod. Drahé senzory bylo potřeba
umístit v dosahu vlastní Wi-Fi sítě nebo musel agronom pravidelně stahovat data ručně,
zapisovat, popřípadě ukládat na přenosné disky.
Toto vše se mění s příchodem technologie zvané Internet věcí. Obrovskou výhodou této
inovace je nízká náročnost zařízení na spotřebu energie a téměř 100% pokrytí České
republiky signálem. V praxi to znamená, že si na své pole můžete kdekoliv umístit meteo-
stanice, senzory do porostu, půdní senzory nebo jakékoliv jiné čidla a ty vám budou po dobu
2 a více let posílat aktuální informace s naměřenými veličinami třeba každých 10 minut. Na
jejich chod postačí výkonnější tužkové baterie, které lze v případě potřeby kdykoliv vyměnit.
Výhodou je také jejich cenová dostupnost – senozory si po novém může dovolit nejen velké
družstvo, ale i menší zemědělec nebo rodinná farma.