On-line informace o meteorologických údajích přímo z pole (teplota, srážkové úhrny, vzdušná vlhkost)

Donedávna byla představa získávání přesných on-line  informací o meteorologických údajích přímo z pole věcí téměř sci-fi nebo věcí nákladných zařízení se spoustou omezení, jako nutnost přívodu elektrického proudu, častá výměna baterií apod. Drahé senzory bylo potřeba umístit v dosahu vlastní Wi-Fi sítě nebo musel agronom pravidelně stahovat data ručně, zapisovat, popřípadě ukládat na přenosné disky.

Toto vše se mění s příchodem technologie zvané Internet věcí. Obrovskou výhodou této inovace je nízká náročnost zařízení na spotřebu energie a téměř 100% pokrytí České republiky signálem. V praxi to znamená, že si na své pole můžete kdekoliv umístit meteo-stanice, senzory do porostu, půdní senzory nebo jakékoliv jiné čidla a ty vám budou po dobu 2 a více let posílat aktuální informace s naměřenými veličinami třeba každých 10 minut. Na jejich chod postačí výkonnější tužkové baterie,které lze v případě potřeby kdykoliv vyměnit. Výhodou je také jejich cenová dostupnost – senzory si po novém může dovolit nejen velké družstvo, ale i menší zemědělec nebo rodinná farma.

Ve spolupráci s českým výrobcem vyvinul CleverFarm hned několik typů senzorů určených pro využití v zemědělství. Jedním ze základních typů senzorů jsou meteostanice, které vám zasílají a zobrazují informace o teplotě, vlhkosti, srážkových úhrnech, popřípadě intenzitu slunečního svitu přímo do aplikace CleverFarm z vašich pozemků přesně tam, kde jste meteostanici umístili.