Odborný seminář pro správce zemědělské půdy

Zemědělské půdě se věnujeme dlouhodobě. Rozhodli jsme se proto o svoje zkušenosti podělit s těmi, kteří se evidenci půdy dlouhodobě zaobírají.

Ve spolupráci s Institutem vzdělávání v zemědělství se uskutečnil v pátek 11. března 2016 v Klatovech seminář, jehož lektorem byl náš kolega Oldřich Kahoun.

Přítomné posluchače informoval o katastru nemovitostí, pozemkových úpravách, dani z nemovitých věcí a dalších zajímavostech týkajících se správy půdy. V příštím měsíci budou kolegové pokračovat v této činnosti i v dalších okresech ČR.