Ochrana sadů a vinic při jarních mrazech pomocí on-line senzorů

26. duben 2018

Jarní mrazy působí již téměř každoročně rozsáhlé škody v sadech a na vinicích. Jen v roce
2017 byly škody na vinicích způsobené jarními mrazy odhadnuty na 1,2 miliardy korun. Dle
předpovědního modelu ČHMU pro následující dekády se dá očekávat zvýšený počet dnů,
kdy může dojít k proudění studeného arktického vzduchu na naše území v průběhu jara.
Samozřejmě se budou střídat roky dobré s těmi horšími, nicméně trend zaznamenaný v
předchozích letech bude pokračovat a riziko jarních mrazů v době květu nebo po odkvětu se
bude zvyšovat.

Pokud budou chtít pěstitelé svoji úrodu před mrazy ochránit, budou muset investovat do
ochranných postupů nebo technologií jako mlžení, dýmování nebo proti-mrazové svíčky.
CleverFarm nabízí pěstitelům ovoce online senzory do sadu a vinic, které měří teplotu a
vzdušnou vlhkost. Tyto informace jsou zaznamenávané každých 15 minut, lze je zobrazit na
počítači nebo mobilním zařízení jako telefonu nebo tabletu a sledovat tak průběh vývoje
teploty v grafu. Neustálé měření průběhu teploty pak přispívá k včasnému rozhodnutí o
přistoupení k ochranným postupům, jako je zapálení navlhčených balíku slámy nebo
spuštění mlžícího zařízení.

Zdroj: Zemědělský týdeník