Ochrana sadů a vinic při jarních mrazech pomocí on-line senzorů

Jarní mrazy působí již téměř každoročně rozsáhlé škody v sadech a na vinicích. Jen v roce 2017 byly škody na vinicích způsobené jarními mrazy odhadnuty na 1,2 miliardy korun.

Dle předpovědního modelu ČHMU pro následující dekády se dá očekávat zvýšený počet dnů, kdy může dojít k proudění studeného arktického vzduchu na naše území v průběhu jara. Samozřejmě se budou střídat roky dobré s těmi horšími, nicméně trend zaznamenaný v předchozích letech bude pokračovat a riziko jarních mrazů v době květu nebo po odkvětu se bude zvyšovat.

Pokud budou chtít pěstitelé svoji úrodu před mrazy ochránit, budou muset investovat do ochranných postupů nebo technologií jako mlžení, dýmování nebo protimrazové svíčky.

CleverFarm nabízí pěstitelům ovoce online senzory do sadu a vinic, které měří teplotu a vzdušnou vlhkost. Tyto informace jsou zaznamenávané každých 15 minut, lze je zobrazit na počítači nebo mobilním zařízení jako telefonu nebo tabletu a sledovat tak průběh vývoje teploty v grafu.

Neustálé měření průběhu teploty pak přispívá k včasnému rozhodnutí o přistoupení k ochranným postupům, jako je zapálení navlhčených balíku slámy nebo spuštění mlžícího zařízení.