Nový design aplikace CleverAssets

29. srpen 2016

Naše aplikace prošla minulý týden redesignem. Ten přinesl nejen nový vzhled, ale i několik nových funkcí. 

Obr. 1: Ukázka nového designu aplikace 

Zapracovali jsme zejména na výstupech z aplikace. Kromě úpravy exportů seznamu smluv a parcel, kde je nyní možné volit z více variant, je nyní v Reportech a analýzách k dispozici sada několika nových výstupů.

Obr. 2: Reporty, analýzy 

Asi nejzajímavější je část týkající se analýzy parcel. K dispozici jsou hned tři výstupy:

1. moje parcely v cizích půdních blocích

Zde je možné nalézt seznam všech mých parcel ležících v půdních blocích ostatních subjektů, včetně vyčíslení výměry dotčené půdními bloky. Toto oceníte zejména při směně užívání parcel.

2. moje parcely mimo moje půdní bloky

Tento výstup umožňuje nalézt seznam všech mých parcel ležících mimo půdní blok. Na tyto parcely např. neberete dotace, nebo na nich nehospodaříte a přitom platíte pachtovné.

3. cizí parcely v mých půdních blocích

Chcete nalézt parcely ve Vámi obhospodařovaných půdních blocích, které nemáte zasmluvněné? V aplikaci CleverAssets máte nově dvě možnosti, jak se k seznamu dostat. Kromě tohoto exportu můžete nově využít i přidaného filtru “pacht neuzavřen (užívání bez smlouvy)” v seznamu parcel. Tento výstup také využijete při směně užívání parcel.

Obr. 3: Cizí parcely v mých půdních blocích 

Jeden z nově přidaných výstupů se svým pojetím vymyká těm dosavadním. V seznamu parcel při výběru parcel jen na několika LV lze vytvořit export přibližně podobný “Výpisu z katastru nemovitostí” obohacený o cenové a součtové údaje. 

Obr. 4: Export “Výpisu z katastru nemovitostí” 

Stránka Reporty a analýzy obsahuje užitečné statistické údaje, které obvykle požadují vedení firem. Jedná se o celkovou výměru obhospodařované půdy, výměru půdy ve vlastnictví, LPIS a výměru půdy propachtované a upozornění na různé nesrovnalosti.

Obr. 5: Reporty a analýzy 

Pevně věříme, že se Vám nová podoba aplikace líbí.

Jak aplikace funguje si můžete sami zdarma vyzkoušet v našem demu, ke kterému lze získat přístup na stránkách www.cleverassets.cz