Nemusíte podat daňové přiznání za vlastníka pozemku?

10. leden 2019

Daňové přiznání podává v naprosté většině případů vlastník nemovitosti. Pro zemědělské subjekty je však důležité mít na paměti, že existují i případy, kdy daňové přiznání podává uživatel pozemku či pachtýř.

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. Termín pro podání přiznání za rok 2019 je 31. 1. 2019. Veškeré podrobnosti jsou upraveny v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Informace o tom, kdo je poplatníkem, naleznete v § 3 tohoto zákona.

Daň je nutno zaplatit do konce května 2019. Pokud by cena byla vyšší než 5000 Kč, je možné platbu rozpůlit a druhou půlku zaplatit právě do konce listopadu. Zemědělci mají termín platby do konce srpna a chovatelé ryb pak do konce listopadu.

Hospodaříte-li nejen na vlastních, ale i na pronajatých či propachtovaných pozemcích, dejte si pozor na následující případy.

Poplatníkem je totiž vždy nájemce nebo pachtýř, pokud se jedná o:

  • pozemky pronajaté či propachtované od Státního pozemkového úřadu.
  • Pozemky vedené ve zjednodušené evidenci. V České republice je ve zjednodušené evidenci vedeno stále velké množství parcel, je proto poměrně pravděpodobné, že se taková parcela může nacházet i v některém z vašich půdních bloků.

Může nastat také situace, kdy hospodaříte na pozemku, jehož vlastník není znám. V tomto případě je poplatníkem daně vždy uživatel. Seznam parcel s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky naleznete na webových stránkách ÚZSVM.

Pokud si s přípravou přiznání k dani z nemovitých věcí nejste jisti, ozvěte se, rádi vám pomůžeme. Tvorba daňového přiznání je v aplikaci CleverAssets otázkou několika kliknutí. Aplikace umožňuje hromadné generování podkladů pro daň, přičemž všechny výše zmíněné výjimky zohlední a hlídá za vás.