Možnost predikce výskytu chorob a škůdců v jednotlivých plodinách pomocí on-line senzorů

CleverFarm se v současnosti snaží dosáhnout další mety ve využití technologie on-line senzorů pro moderní zemědělství. 

V rámci spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně jsou nadefinovány výpočty a matematické modely na základě naměřených hodnot z našich senzorů, jako jsou meteo-stanice, senzory do porostu nebo v půdě, jenž mimo jiné přináší i zásadní hodnotu o teplotě půdy. Ta je nezbytná pro predikci výskytu škůdců v kukuřici, jako je bázlivec kukuřičný nebo zavíječ kukuřičný, jenž se v poslední době u nás stále více rozmáhá. V rámci spolupráce s cukrovary již dokážeme určit s velkou přesností optimální podmínky například pro výskyt Skvrnatičky řepy cukrové. Ta je vyjádřena denním kontrolním indexem na škále 1 až 10, kdy od hodnoty 9 je výskyt tohoto škůdce téměř 100%. Zde se pracuje zejména s daty získanými z našeho porostového senzoru.

Nyní můžeme říci, že on-line senzory již nemusí sloužit jen jako zdroj informací agronomům  pro podporu rozhodování, ale také již pomocí matematických modelů můžeme predikovat výskyt chorob a škůdců v jednotlivých plodinách. Sledováním vhodných atmosférických podmínek, teplot a vlhkostí v porostu a půdě v kombinaci s úhrnem spadlých srážek dokážeme určit míru rizika výskytu choroby nebo škůdce a současně jako vedlejší efekt přinášíme snížení nákladů na prostředky na ochranu rostlin a tím také nižší zátěž pro životní prostředí.