Možnost predikce výskytu chorob a škůdců v jednotlivých plodinách pomocí on-line senzorů

22. březen 2018

CleverFarm se v současnosti snaží dosáhnout další mety ve využití technologie on-line
senzorů pro moderní zemědělství.


V rámci spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně jsou nadefinovány výpočty a
matematické modely na základě naměřených hodnot z našich senzorů, jako jsou meteo-
stanice, senzory do porostu nebo v půdě, jenž mimo jiné přináší i zásadní hodnotu o teplotě
půdy. Ta je nezbytná pro predikci výskytu škůdců v kukuřici, jako je bázlivec kukuřičný nebo
zavíječ kukuřičný, jenž se v poslední době u nás stále více rozmáhá. V rámci spolupráce s
cukrovary již dokážeme určit s velkou přesností optimální podmínky například pro výskyt
Skvrnatičky řepy cukrové. Ta je vyjádřena denním kontrolním indexem na škále 1 až 10, kdy
od hodnoty 9 je výskyt tohoto škůdce téměř 100%. Zde se pracuje zejména s daty získanými
z našeho porostového senzoru.


Celý článek si můžete přečíst na blogu www.cleverfarm.cz