Možnost monitorování sucha na mých konkrétních pozemcích pomocí on-line půdních senzorů.

01. březen 2018

CleverFarm díky novému modulu on-line senzorů dokáže vytvořit komplexní obraz
aktuálního stavu hospodaření na farmě. Z už dostupných technologií v praxi můžeme zmínit
například meteo-stanice, senzory v porostu na vašich půdních blocích nebo monitoring
skladované úrody.


CleverFarm se snaží zemědělcům pomoci taky s monitorováním sucha na jejich pozemcích
pomocí on-line půdního senzoru. Intenzitu sucha vyjadřujeme změřením vlhkosti půdy v
určitých hloubkách na jednom místě. Z pohledu technologie se jedná o jedno z
nejsložitějších měření, s jakým jsme se zatím museli vypořádat. Samotná vlhkost je ještě
doplněna o údaj teploty půdy. Díky tomuto typu senzoru agronom nejenže dokáže velmi
přesně monitorovat stav sucha na konkrétních pozemcích nebo kritických místech, ale v
kombinaci se senzory do porostu a meteo-staničkou dokáže taky spolehlivě predikovat
optimální podmínky pro výskyt určitých chorob nebo škůdců v jednotlivých plodinách.


Celý článek si můžete přečíst na blogu www.cleverfarm.cz