Možnost monitorování sucha na mých konkrétních pozemcích pomocí on-line půdních senzorů.

CleverFram díky novému modulu on-line senzorů dokáže vytvořit komplexní obraz aktuálního stavu hospodaření na farmě. Z už dostupných technologií v praxi můžeme zmínit například meteo-stanice,  senzory v porostu na vašich půdních blocích nebo monitoring skladované úrody. 

CleverFarm se snaží zemědělcům pomoci taky s monitorováním sucha na jejich pozemcích pomocí on-line půdního senzoru. Intenzitu sucha vyjadřujeme změřením vlhkosti půdy v určitých hloubkách na jednom místě. Z pohledu technologie se jedná o jedno z nejsložitějších měření, s jakým jsme se zatím museli vypořádat. Samotná vlhkost je ještě doplněna o údaj teploty půdy. Díky tomuto typu senzoru agronom nejenže dokáže velmi přesně monitorovat stav sucha na konkrétních pozemcích nebo kritických místech, ale v kombinaci se senzory do porostu a meteo-staničkou dokáže taky spolehlivě predikovat optimální podmínky pro výskyt určitých chorob nebo škůdců v jednotlivých plodinách. 

On-line senzory se postupně stávají důležitou součástí nových technologií nejen pro farmy, ale i pro zpracovatele nebo výkupce pěstované úrody. Jedním z praktických příkladů je spolupráce cukrovaru a okolních farem, kdy naše on-line senzory pomáhají celé skupině v monitoringu aktuálních podmínek i v on-line predikci možnosti výskytu chorob nebo škůdců a ve výsledku nemalou mírou přispívají ke zvýšení kvality i kvantity dopěstované úrody a ve finále k zvýšení výnosů celého sdružení.