Možná jste o daňovém přiznání k dani z nemovitosti nevěděli, že…

11. leden 2018

Pokud jste prodali nebo zdědili nemovitost, změnila se výměra nebo došlo ke změně typu
Vašeho pozemku, pak je nutné, abyste podali nové daňové přiznání, a to nejpozději do 31.
ledna 2018.


Pokud vlastníte nemovitost společně s manželkou či manželem, daňové přiznání podává
pouze jeden z vás, který je pak považován ze zákona za zástupce všech vlastníků. Přičemž
zástupce vlastníků pak zodpovídá za to, že bude daň uhrazena řádně a včas.


Vlastníte-li pozemky ve více krajích, je potřeba podat přiznání pro daň z nemovitých věcí
každému příslušnému finančnímu úřadu zvlášť.


Pro vlastníky datových schránek je elektronické podání povinností.


Tolerováno je zpoždění maximálně 5 pracovních dnů, ale pozor! Pátý den již musí být
přiznání doručeno. Za delší prodlení již naskakuje penále, a to ve výši 0,05 % vyměřené
daně za každý den zpoždění, maximálně však do výše 5 % daně a zároveň maximálně 300
000 Kč. Pokuta se naopak promíjí, pokud je nižší než 200 Kč.


V případě, že byste daňové přiznání nepodali vůbec, ani dodatečně na výzvu finančního
úřadu, zaplatili byste pokutu vypočítanou stejným způsobem. Minimální výše pokuty je ale
500 Kč.


Je možné požádat finanční úřad o zasílání údajů pro zaplacení daně z nemovitých věcí e-
mailem místo složenkou. Poplatník daně, který se přihlásil k této službě, pak obdrží e-
mailem kompletní informace pro úhradu daně, tedy výši stanovené daně, výši nedoplatku či
přeplatku a údaje pro zaslání platby.


Daň je potřeba zaplatit nejpozději do konce května, zemědělci a chovatelé ryb mají ale
vyjímku a mohou daň uhradit do konce srpna. U daně vyšší než 5 000 Kč lze platbu rozdělit
do dvou splátek a ty uhradit do konce května, případně srpna, a do konce listopadu.


Chcete ušetřit spoustu času a mít připravené daňové přiznání správně, včas a bez starostí?
Pomůžeme vám. Připravíme vám kompletní daňové přiznání.

Zdroj: Zemědělský týdeník