Monitorování stavu sklizně v silech

30. srpen 2018

Skladujete obilí v sile? Pak víte, jak je důležité v něm pravidelně monitorovat teplotu. Kromě množení škůdců a hrozby plísní je totiž velmi častým problémem i samovznícení, jehož původcem bývá právě vlhkost společně se samotnou vahou uskladňované úrody.

Rozhodující je vždy rychlost. Po úspěchu u zemědělců s tyčovými senzory do posklizňových hal jsme tento rok vyvinuli a úspěšně otestovali provazové senzory do sila. Pomocí nich vám za zhruba hodinu zmodernizujeme i starší silo, které ještě slouží dobře, ale není vybaveno žádnou pokročilejší technologií. Montáž senzorů probíhá snadno a rychle a zajistí vám stejné informace jako moderní technologie v nových silech. Můžete tak ušetřit významnou částku, kterou byste jinak museli do nových sil investovat.

Do víka sila vyvrtáme otvor, kterým spustíme pevné lano. Na něm je umístěno 7 nebo 10 čide, v závislosti na velikosti vašeho sila. Ty pak budou pomocí technologie IoT (Internet věcí) posílat naměřená data do aplikace CleverFarm. Data se každých 15 minut aktualizují. Aplikaci nemusíte složitě instalovat do svého počítače a starat se pak o její aktualizaci. Stačí vám jen připojení k Internetu a kontrolovat stav své úrody můžete kdykoliv a odkudkoliv.

Zdroj: Zemědělský týdeník