Monitorování stavu skladované úrody v silech a posklizňových halách

08. únor 2018

Důležitou věcí, která se týká všech zemědělců, je, aby jejich sklizená úroda nepodlehla po uskladnění znehodnocení. Uskladnění se provádí z několika důvodů, ať už kvůli vyčkání na lepší výkupní cenu, nebo pro krmné účely.  U naskladněné úrody se pak lze setkat s různými problémy. Mohou ji napadnout škůdci nebo plíseň a proto je zapotřebí úrodu neustále monitorovat a provětrávat. Přesně pro tyto účely CleverFarm vyvinul společně s českým výrobcem senzor do skladu. Tento senzor také využívá technologie Internetu věcí jako ostatní naše on-line senzory určené pro zemědělství, o kterých jsme psali v předchozím čísle.

Nejčastěji se senzor využívá v posklizňových halách, lze jej ale také využít pro měření v silech, které nejsou vybaveny vlastními čidly od výroby. V praxi se nám tento senzor osvědčil hned při prvním pilotním nasazení, kdy jsme po necelém týdnu měření detekovali prvního škůdce.