Monitorování stavu skladované úrody v silech a posklizňových halách

08. leden 2018

Důležitou věcí, která se týká všech zemědělců, je, aby jejich sklizená úroda nepodlehla po
uskladnění znehodnocení. Uskladnění se provádí z několika důvodů, ať už kvůli vyčkání na
lepší výkupní cenu, nebo pro krmné účely. U naskladněné úrody se pak lze setkat s různými
problémy. Mohou ji napadnout škůdci nebo plíseň a proto je zapotřebí úrodu neustále
monitorovat a provětrávat. Přesně pro tyto účely CleverFarm vyvinul společně s českým
výrobcem senzor do skladu. Tento senzor také využívá technologie Internetu věcí jako
ostatní naše on-line senzory určené pro zemědělství, o kterých jsme psali v předchozím
čísle.

Nejčastěji se senzor využívá v posklizňových halách, lze jej ale také využít pro měření v
silech, které nejsou vybaveny vlastními čidly od výroby. V praxi se nám tento senzor
osvědčil hned při prvním pilotním nasazení, kdy jsme po necelém týdnu měření detekovali
prvního škůdce.

Celý článek si můžete přečíst na blogu www.cleverfarm.cz