Monitoring zdraví porostu metodou dálkového průzkumu země

15. únor 2018

Metody dálkového snímání jsou v zemědělství využívány již více než 40 let, v porovnání s
ostatními agronomickými oblastmi se ale jedná o relativně nové postupy. V aplikaci
CleverFarm máte možnost vyžívat metody dálkového průzkumu země v modulu nazývaném
Sentinel. Cílem je zefektivnit využívání materiálových vstupů, jako jsou hnojiva, pesticidy,
pohonné hmoty apod., na základě stavu porostů a únosnosti půdního prostředí. Klíčovou
částí precizního zemědělství je zmapování nevyrovnanosti pozemků, kde právě metody
dálkového průzkumu země hrají významnou roli a jsou využívány jako náhrada tradiční
agrobiologické kontroly pro identifikaci diferencí v porostu, výživného stavu, zaplevelení
porostů, zralosti porostů, polehnutí, rozlišení míst s projevy stresových stavů porostů nebo
při snímkování půdy k diferenci půdních typů, vlhkostních poměrů a obsahu humusu.


Spektrální měření dokáže poměrně spolehlivě detekovat porostní rozdíly se stresovými
projevy (deficit ve výživě, vodní stres, napadení rostlin). Obrovskou výhody této metody je
možnost zachytit jevy a stavy ještě před tím, než jsou viditelné lidským okem, což nám dává
dříve nepředstavitelnou možnost udělat klíčové rozhodnutí ve správný časový okamžik.


Celý článek si můžete přečíst na blogu www.cleverfarm.cz

Popisek k obrázku: Plodina pšenice setá ozimá k 4.4.2017, vedle je RGB statelitní snímek
ze stejného data.

Zdroj: Zemědělský týdeník