Máte v pořádku svůj nemovitý majetek?

Jednou z oblastí, které se společnost CleverFarm věnuje, je problematika katastru nemovitostí a správy majetku.

Jednou z oblastí, které se společnost CleverFarm věnuje, je problematika katastru nemovitostí a správy majetku.

Pokud po 1. lednu 2015 bude v katastru nemovitostí falešný zápis, původní vlastník už se majetku nedomůže (více článek Zkontrolujte si své nemovitosti na ihned.cz). 

V rámci našeho produktu CleverAssets nabízíme mj. prověření majetku klienta v katastru nemovitostí a jeho přehledné zobrazení v mapové aplikaci včetně nástrojů na běžnou agendu či poradenství.

Opravdu máte svoje nemovitosti v pořádku?