Kde leží mé pozemky

21. duben 2017

Každý vlastník chce jistě vědět, co vlastní a kde jeho pozemky leží. V případech, kdy např. získáte pozemek v dědickém řízení, to může být mnohdy složité. Zvláště, jedná-li se o zemědělské pozemky. Přinášíme vám proto praktický seznam zdrojů, odkud je to možné zjistit, doplněný o jejich výhody i nevýhody.

K získání informací o vlastněném pozemku slouží katastr nemovitostí(dále “KN”). Ten je určujícím zdrojem informace o tom, které nemovitosti vlastním, protože zápis v katastru je důkazem vlastnického práva k nemovitosti. Kromě obvyklých výstupů, jako je výpis z listu vlastnictví nebo snímek katastrální mapy, je možno vyžádat kompletní přehled vlastnictví pro zadanou osobu.

Pro přesnější představu, kde se pozemek v terénu nachází, ale tyto podklady slouží jen velmi orientačně, v nezastavěné části obce obzvlášť. 

KN je veřejný seznam, do kterého je možné nahlížet různými způsoby. V první řadě je  samozřejmě možné fyzicky navštívit katastrální úřad. Výhodou je, že pracovníci zde mají zkušenosti, mohou vám poradit a přesně ví, co kde hledat. Nevýhodou je časová náročnost a zpoplatnění některých výstupů. Mnohem pohodlnější a rychlejší je využít jednu z on-line aplikací Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, a to Nahlížení do katastru nemovitostí (dále “Nahlížení do KN”) nebo Dálkový přístup do katastru nemovitostí (dále “Dálkový přístup” nebo “DP”).

Nahlížení do KN

Většina vlastníků pravděpodobně využije tuto volně přístupnou webovou aplikaci, která je, na rozdíl od DP, zdarma a nevyžaduje žádnou registraci. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu omezené.

V Nahlížení do KN je možno získávat vybrané informace o parcelách, budovách a jednotkách evidovaných v KN, včetně informace o jejich vlastnících.

Velmi užitečnou funkcí je zobrazení mapy. V té lze na podkladu leteckého snímku (tzv. ortofota) zobrazit katastrální mapu a v ní zvýraznit konkrétní pozemek. Jisté omezení nastává u parcel, které ještě nejsou evidovány v digitálních mapách. Parcely katastru nemovitostí jsou alespoň přiblíženy díky definičnímu bodu. U parcel zjednodušené evidence jakákoliv digitální prostorová informace chybí. Je možné si pouze zobrazit rastr mapy pozemkového katastru a konkrétní pozemek podle parcelního čísla dohledat.

Od určitého měřítka mapy se již katastrální mapy nezobrazují a jsou nahrazeny základními mapami (přehledové mapy), ve kterých však nelze vidět některé širší souvislosti. V Nahlížení do KN tak třeba nejde najednou zobrazit větší množství parcel ve více katastrálních územích, nebo situaci, kdy jsou od sebe parcely vzdáleny a leží např. na druhém konci obce.  

Nahlížení do katastru dále neumožňuje zobrazení pozemků v půdních blocích LPIS, což oceníte zejména, když potřebujete zjistit, kdo na vašem pozemku hospodaří a měl by tedy platit pacht.

Dálkový přístup

Výpis všech nemovitostí subjektu zadaného dle příjmení a jména, rodného čísla nebo IČ v příslušném kraji je možno získat i prostřednictvím Dálkového přístupu.

DP je vyhrazen pouze pro uživatele, kteří mají založen zákaznický účet, na němž budou veškeré uživatelem provedené výstupy účtovány. Zákaznické účty jsou určeny především pro právnické a fyzické osoby, které předpokládají trvalé a časté využívání DP.

Výstupy z KN jsou formálně i věcně naprosto shodné s dokumenty vydanými katastrálním úřadem. Nevýhodou DP je, že je tato aplikace zpoplatněna a stejně jako Nahlížení do KN, ani DP neumožňuje zobrazení pozemků v půdních blocích LPIS.

Mapová aplikace CleverAssets

Tato aplikace umožňuje zobrazení všech vlastních pozemků, včetně parcel zjednodušené evidence, v jednom mapovém okně spolu s půdními bloky. Pozemky je navíc možno zobrazit i ve více katastrálních územích, dokud to umožňuje rozlišení.

Srovnání grafických výstupů z veřejných zdrojů a z aplikace CleverAssets pro vás chystáme v dalším článku.

Tým CleverAssets