Jak se jednoduše dostat k informaci o vlastnictví

Klíčovou agendou každé farmy je evidence půdy. Bez její pravidelné údržby budete mít jen velmi těžko zaručený právní důvod užívání ke všem obhospodařovaným pozemkům.

Klíčovou agendou každé farmy je evidence půdy. Bez její pravidelné údržby budete mít jen velmi těžko zaručený právní důvod užívání ke všem obhospodařovaným pozemkům. K tomu však potřebujete pravidelně získávat informace z katastru nemovitostí. Jak se k nim ale dostat?

Můžete využít webovou stránku Nahlížení do katastru a zde po jednotlivých parcelách zjišťovat vlastníky pozemků. Proces je to s ohledem na zájmové území farmy zdlouhavý a u větších subjektů v podstatě neřešitelný. A navíc je nutné ho pravidelně opakovat. Z ekonomického hlediska sice ušetříte za platbu za data, ale v porovnání s časem, který strávíte dohledáváním na webu, tuto variantu moc nedoporučujeme.

Nejjednodušší cestou je proto pro zemědělce využití některého komerčního softwaru, který automatizovaně pracuje s daty katastru nemovitostí (např. CleverAssets). Poskytovatelé takového softwaru jsou v pozici tzv. šiřitelů dat. Jménem klienta jsou schopni žádat u Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o data, která klient potřebuje, a ty pak následně dostanou ve speciálním výměnném formátu katastru nemovitostí (tzv. VFK). Tyto data se dají získat každý měsíc s platností vždy k 1. v měsíci. Jsou zpoplatněna dle vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí (č. 358/2013 Sb.).

Komplikací pro tyto šiřitele od počátku roku 2019 je fakt, že nově tato data neobsahují osobní údaje (nelze z nich zjistit, kdo je vlastníkem pozemku). Osobní údaje se pak zajišťují formou tzv. webové služby pro stahování osobních údajů, která je poskytuje. Ve výsledku pak klient dostává plnohodnotná data se všemi údaji. Současně pak může využít spousty dalších nástrojů pro evidenci půdy, které jednotlivé softwary nabízejí.