Jak proběhla 1. část
Zemědělské Akademie Inovací 2019

Cíl AIA

Zemědělská Akademie Inovací (Agricultire Inovation Academy ‒ AIA) byla založena s vizí podpořit využívání moderních zemědělských technologií a demonstrovat praktické výhody nasazení inovativních metod monitoringu zemědělských porostů pro zlepšení faremního managementu a zefektivnění komunikace s externími partnery zemědělských podniků.

Koncept je plánován jako dlouhodobá platforma, jejíž aktivity se budou každoročně vyhodnocovat. Po vyhodnocení výsledků aktivit navržených pro rok 2019 a zejména jejich přínosů pro všechny její účastníky bude připraven plán na rok 2020.

Úvodní školení

V průběhu března jsme uspořádali první část Akademie, kde jsme na seminářích v Brně a Praze zájemce ze 60 zemědělských podniků informovali o trendech v precizním zemědělství, jaké jsou zdroje a úloha dat v celém procesu a jak je lze kombinovat pro tvorbu variabilních aplikačních map.

Účastníci ocenili zejména přednášku pana Vojtěcha Lukase z Mendelovy Univerzity v Brně, který se tímto shrnutím zabýval, a také uvedl celou řadu praktických ukázek. Velkou pozornost pak účastníci věnovali přednášce pana Ondřeje Perlíka a Zdeňka Šmída ze STROMu PRAHA, kteří se zaměřil na zemědělskou techniku a potřebnou výbavu pro precizní zemědělství, přesnost plynoucí z využití navigačních systémů a doporučené přesnosti pro jednotlivé agrotechnické operace.

Na závěr úvodního školení projevilo zájem o praktickou část celkem 35 podniků z celé ČR a vzhledem ke startu zemědělské sezóny začal intenzivní sběr informací. V prvé řadě bylo potřeba vybrat vhodné pozemky a pro ty pak doplnit historický osevní plán tak, aby bylo možné vyhodnotit datové vstupy pro variabilní setí kukuřice a variabilní hnojení ostatních plodin. Od 15. března jsme začali variabilně zasívat kukuřici na pozemcích na jižní Moravě.

Galerie školení AIA

Spoluorganizátoři AIA 2019