Jak může CleverAssets pomoci s evidencí směn?

19. duben 2018

Vzájemné směny parcel mezi zemědělci lze přehledně a jednoduše evidovat pomocí
aplikace CleverAssets. Narovnání a zorientování se v majetkoprávních vztazích tak může
být hračkou.

Pokud bude uživatel chtít vytvořit směnu jedné nebo více parcel s jiným zemědělcem,
aplikace mu sama automaticky nabídne parcely, ke kterým má právní důvod k užívání a
které jsou tak vhodné pro směnu. U jednotlivých parcel pak CleverAssets zobrazí jejich
výměru, která zasahuje do půdního bloku protistrany a kterou je tak možné nabídnout ke
směně. Parcely, které jsou vhodné, lze přehledně zobrazit v mapovém okně.

Na jednom místě jde vidět, které parcely vyměnil uživatel za které, což eliminuje situace, kdy
by hospodařil na menším území, než na jaký má nárok. Uživatel tak může snáze pavučinu
vztahů popsat a rozplést. Mapové okno uživateli přehledně zobrazí, na kterých pozemcích
dochází k nesrovnalostem, a může tak předejít situacím, kdy dvakrát či vícekrát vydá za
jednu parcelu jiné.

V mapovém okně taky uživatel vidí všechny parcely, ke kterým má zajištěné právo
hospodařit. Barevně jsou od sebe odlišené ty parcely, ke kterým má podepsané pachtovní
smlouvy i které jsou součástí směny. Zároveň také vidí parcely, k nimž právo zajištěné nemá
a které by měl proto vypořádat.

Souhrnný přehled celkové výměry parcel, které vstupují do směny na jedné i na druhé
straně, pomáhá narovnat vzájemné vztahy mezi zemědělci, a to ke spokojenosti na obou
stranách směny.

Ve většině případů se směny řeší na základě výměry pozemků, do finální dohody obou stran
se však mohou promítnout i další faktory, jako například bonita půdy. Přehledná evidence všech relevantních informací v aplikaci CleverAssets může uživatelům sloužit jako
garantovaný podklad pro jednání o směně pozemků. Vyzkoušejte demoverzi aplikace zcela
zdarma.

Zdroj: Zemědělský týdeník