Družicové snímky a možnosti jejich využití v zemědělství

18. leden 2018

Evropská unie od roku 2005 buduje vlastní globální satelitní systém a v současnosti na
oběžné dráze disponuje mimo jiné vlastními satelity Sentinel-2, jejichž účelem je poskytování
služeb pro precizní zemědělství. Na své palubě nesou multispektrální senzor, který poskytuje

data ideální pro monitorování vegetace, mapování obsahu chlorofylu v listech, sledování
zdravotního stavu vegetace nebo zjišťování vodního stresu.


Od začátku roku 2018 budou k dispozici data z obou družic programu Sentinel-2 které opisují
stejnou dráhu letu co 4 dny, což znamená, že každé pole bude mít v případě bezoblačného
počasí každé 4 dny nový aktuální snímek v rozlišení 10 metrů.


Aplikace CleverFarm se ve svém samostatném modulu nazvaném Sentinel soustřeďuje právě
na selekci a zobrazení bezoblačných snímků pro vybrané pole konkrétní farmy a dává tak
agronomovi přístup k poslednímu bezoblačnému snímku sledovaného pozemku a taky ke
komplexní historii v různých spektrech a indexech i několik let zpátky. V návaznosti na
historické a aktuální hodnoty indexů je modul následně schopen navrhnout zonaci pozemků
pro variabilní (přesné) hnojení, nebo identifikovat včas potenciální výskyt choroby / škůdce v
porostu.


Celý článek si můžete přečíst na blogu www.cleverfarm.cz

Popisek k obrázku: Zobrazení vegetační mapy (index NDVI) zobrazující kukuřici v době
dozrávání v různých letech s využitím pouze jedné dávky variabilního hnojení.

Zdroj: Zemědělský týdeník