Družicové snímky a možnosti jejich využití v zemědělství

Evropská unie od roku 2005 buduje vlastní globální satelitní systém (GNSS) Galileo, který má sídlo v Praze a v současnosti na oběžné dráze disponuje vlastními satelity Sentinel-2, jejichž účelem je poskytování služeb pro precizní zemědělství. Na své palubě nesou multispektrální senzor, který navazuje na odkaz misí Landsat a SPOT. Tento senzor je prvním svého druhu, který zahrnuje tři pásma v červeném okraji viditelného spektra a jeho data jsou tak svými parametry ideální také pro monitorování vegetace, mapování obsahu chlorofylu v listech, sledování zdravotního stavu vegetace nebo zjišťování vodního stresu.

V praxi to znamená, že se trasa družice Sentinelu-2 opakuje co 10 dní a její rozlišení je 10 metrů.

Začátkem roku 2018 se má počet družic zvýšit a družice Sentinelu-2 budou opisovat stejnou dráhu dokonce co 4 dny, což znamená, že každé místo bude mít v případě bezoblačného počasí každé 4 dny aktuální snímek. Systém Landsat 8 se opakuje co 16 dní a jeho rozlišení je 15 metrů.

Aplikace CleverFarmve svém samostatném modulu nazvaném Sentinel využívá současně všechny dostupné družicové systémy (Sentinel-2, Landsat 8 a také komerční snímky družic SPOT6) pro co největší pravděpodobnost získání co největšího počtu bezoblačných snímků.

Modul aplikaceCleverFarm nazývaný Sentinel zemědělcům zobrazuje historické i poslední aktuální bezoblačné snímky primárně z družicového programu ESA Sentinel v různých spektrech a indexech přímo na jejich obhospodařovaných pozemcích. V návaznosti na historické a aktuální hodnoty indexů je modul schopen navrhnout zonaci pozemků pro variabilní (přesné) hnojení, nebo identifikovat včas potenciální výskyt choroby / škůdce v porostu.

Zobrazení vegetační mapy (index NDVI) zobrazující kukuřici v době dozrávání v různých letech s využitím pouze jedné dávky variabilního hnojení.