Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí

07. únor 2019

Pokud jste na konci roku 2018 koupili, prodali nebo zdědili nemovitost nebo změnili některé skutečnosti na vaší stávající nemovitosti, například výměru či charakter, a dosud nebyl zapsán vklad do databáze katastru nemovitostí, nezoufejte. V těchto případech máte právo podat daňové přiznání k dani z nemovitosti dodatečně.
Poměrně často se stává, že vlastník prodá či nakoupí pozemek na konci roku. Poté podá návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale do 31. prosince není vklad zapsán. Nastává otázka, jak má potom vlastník stihnout podat přiznání k dani z nemovitých věcí. V takovýchto případech se ale povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna vlastníka netýká.
Přiznání k dani z nemovitých věcí je v podobných situacích možné podat až do konce třetího měsíce následujícího po měsíci zapsání do katastru nemovitostí. Stejné pravidlo platí v případě dědického řízení, které přesahuje z jednoho roku do dalšího.

Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly právní účinky vkladu. Pokud jste tedy nemovitost nabyli na konci roku 2018, právní účinky vznikly ve stejném roce. Do katastru byl však vklad zapsán až v lednu. Daňové přiznání pro rok 2019 máte tedy možnost podat až do konce dubna roku 2019.

V případě, že byste potřebovali s vyhotovením dodatečného daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pomoci nebo si nevíte rady, rádi vám pomůžeme. S aplikací CleverAssets je zpracování daňového přiznání hračka.