Dodatečné přiznání k dani z nemovitých věcí

22. únor 2018

Pokud jste na konci roku 2017 koupili, prodali nebo zdědili nemovitost nebo změnili některé
skutečnosti na vaší stávající nemovistosti, například výměru či charakter, a dosud nebyl

zapsán vklad do databáze katastru nemovitostí, nezoufejte. V těchto případech máte právo
podat daňové přiznání k dani z nemovitosti dodatečně.


Poměrně často se stává, že vlastník prodá či koupí pozemek na konci kalendářního roku. Poté
podá návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale do 31. prosince není vklad zapsán. Nastává
otázka, jak má potom vlastník stihnout podat přiznání k dani z nemovitých věcí. V
takovýchto případech se ale povinnost podat daňové přiznání do 31. ledna vlastníka netýká.


Přiznání k dani z nemovitých věcí je v podobných situacích možné podat až do konce třetího
měsíce následujícího po měsíci zapsání vkladu do katastru nemovitostí. Stejné pravidlo platí
v případě dědického řízení, které přesahuje z jednoho roku do dalšího.


Daňové přiznání poplatník podává na zdaňovací období následující po roce, v němž vznikly
právní účinky vkladu. Pokud jste tedy nemovitost nabyly na konci roku 2017, právní účinky
vznikly ve stejném roce. Do katastru byl však vklad zapsán až v lednu 2018. Daňové přiznání
pro rok 2018 máte tedy možnost podat až do konce dubna roku 2018.


V případě, že byste potřebovali s vyhotovením dodatečného daňového přiznání k dani z
nemovitých věcí pomoci nebo si nevíte rady, rádi vám pomůžeme. S aplikací CleverAssets je
zpracování daňového přiznání hračka.

Zdroj: Zemědělský týdeník