Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy

04. říjen 2018

Výše pachtovného je pro vlastníky u propachtování pozemku velmi důležitá. Při výběru pachtýře hraje v poslední době ale stále větší roli i ohleduplné využívání půdy a příslib zajištění tzv. Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES). Vlastníci věnují stále větší pozornost tomu, aby nedocházelo ke znehodnocování jejich majetku a zemědělci na jejich půdě hospodařili s ohledem na dlouhodobě udržitelnou hodnotu.

Začínají se také zajímat o to, jak se zemědělci o jejich majetek starají a jaké činnosti na něm vykonávají. Stále častěji se také objevují smlouvy se standartními ustanoveními o péči o pozemky.

Největšími problémy, které se v otázce kvality zemědělské půdy objevují, jsou eroze půdy a sucho. K největšímu znehodnocení ale dochází tam, kde se nedělají pravidelně ochranná opatření. Mezi nejběžnější patří pravidelná rotace plodin, pěstování meziplodin, hloubkové prokypřování a zabezpečení přísunu biomasy do půdy. Tyto postupy mají příznivý dopad na retenční schopnost půdy a lépe se tak dokáží vyrovnat s nepřízní počasí a obdobím sucha.

Je v zájmu zemědělce, aby mohl na pozemku dlouhodobě hospodařit a zároveň aby byla půda kvalitní a výnosná. Pro čerpání dotací z Evropské unie je navíc dodržování pokynů pro Dobrý zemědělský a environmentální stav půdy závazné. Je tedy vhodné dát vlastníkovi najevo, že máte zájem o jeho majetek pečovat jako dobrý hospodář a že si práva hospodařit na jeho pozemku vážíte.

Doporučujeme proto zanést do smlouvy formou dodatku informaci o tom, jaké činnosti budete pravidelně na pozemku provádět pro zajištění Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy. Vlastník tak bude mít jistotu, že svěřil svůj majetek do rukou správnému pachtýři a vy se o pozemky budete dále starat, jak nejlépe dovedete. Tato přidaná hodnota vás také může výrazně odlišit od konkurenčního zájemce o pacht.