Dobře zavlažovaná půda je úrodnější

Kombinace klimatických změn a nárůstu populace nás stále častěji přivádí k otázce, zda zemědělství vůbec dokáže v budoucnosti lidstvo uživit. A na pořad dne se také u nás dostávají postupy a technologie, které se zde donedávna moc nevyužívaly. Například zavlažování.

Problém je u nás podobný jako v okolních zemích, rostou teploty a úroveň srážek zůstává stejná. Ale mění se jejich rozložení. Dnes stejné množství vody spadne ve dvou srážkách a navíc na jednom místě. Voda v krajině často nezůstane a odteče. A jestliže rostou teploty, zvyšuje se tak i výpar z krajiny, a v důsledku hrozí sucho střídané extrémními dešti v kombinaci s povodněmi.

Z celkové výměry zemědělské půdy na světě je v současné době pod závlahami jen deset procent, přesto zavlažovaná část zemědělské půdy vyprodukuje více než 45 % světové produkce potravin. S přibývajícími problémy se suchem můžeme očekávat, že se zavlažované plochy budou rozšiřovat a že vzroste počet druhů plodin, pro které se závlahy budou muset využívat. Bude to však zavlažování využívající moderní technologie zvyšující efektivitu závlah kvůli úspoře vody, tedy například kapkové závlahy řízené počítači.

Pro tyto účely CleverFarm vyvinul speciální půdní senzor, který měří vodní potenciál půdy a teplotu půdy. Hodnota nasycení půdy vodou je udávaná v tzv. centibarech a vyjadřuje energii jakou musí rostlina vyvinout k tomu, aby získala vodu z půdy. Tento senzor na bázi technologie IoT je vhodný zejména k managementu závlah na pozemku.

Nesmírnou výhodou senzoru je, že oproti ostatním typům nevyžaduje kalibraci pro půdní typ. Společně s hodnotou o nasycení půdy vodou pak aplikace CleverFarm poskytuje doporučení ohledně managementu závlah. Tedy v jakém rozmezí hodnot je již nutné jednotlivé plodiny na pozemek zavlažovat. Tým CleverFarmu, vám také poradí, do jaké hloubky je vhodné senzor umístit, a to v závislosti na pěstované plodině.

Zdroj: Zemědělský týdeník