Den otevřených dveří ProFarm Blatnice

Ve středu 22. května proběhl v Blatnici Den otevřených dveří zaměřený na systémy precizního zemědělství v praxi, kam jsme byli přizváni. Celou akci organizoval pan Ondřej Doležal (ProFarm Blatnice).

Už podle pozvánky a seznamu přednášejících bylo jasné, že se bude jednat o jedinečnou akci, která nemůže skončit jinak než úspěchem. Akci podobného charakteru jsem hledal velmi dlouho a bylo mi velkým potěšením se na ní podílet i jako přednášející.

Přednášky zahájil v 9 hodin pan Doležal, který nám představil historii a současnost své farmy ProFarm, kde od roku 2014 aplikují precizní zemědělství a v roce 2019 se stali demonstrační farmou Ministerstva zemědělství.

Mezi přednášejícími byl například ing. Jaroslav Záhora CSc. z Mendelovy univerzity s odborným výkladem o oživení suchem poškozených půd pomocí kompostu, dále firmy, které se zabývají rozbory půdy, zpracovávají satelitní snímky nebo poskytují systémy pro záznam agronomických činností.

Při představování řešení CleverFarm jsem se zaměřil hlavně na realitu, která denodenně obklopuje farmáře. Mluvil jsem o jednoduché aplikaci pro správu půdy a agronomických činností, ale především jsem se zaměřil na použití senzorů, které zemědělci každý den pomáhají v jeho práci. Na závěr jsem vyzdvihl jedinečnost satelitních snímků a důležitost partnerství, které farmář získá spoluprací s naší firmou.

Byl to skvělý den, ze kterého si každý z účastníků určitě odnesl velmi mnoho informací a nových poznatků. Panu Doležalovi patří veliké díky za organizaci.