Daňové přiznání na pár kliknutí s chytrým softwarem a mapou

11. prosinec 2018

Do konce listopadu museli plátci daně z nemovitosti zaplatit druhou splátku daně za rok 2018. Podat nové daňové přiznání pro rok 2019 je pak nutné do konce ledna. Jak mohou s daňovým přiznáním pomoct moderní technologie a mapy?

Daň z nemovitých věcí se jako jediná přiznává a platí dopředu. Týká se jak pozemků, tak staveb a bytových jednotek. Cena daně se počítá podle stavu nemovitého majetku k 1. 1. 2019 a skládá se z pozemků a staveb. Konečnou cenu určují metry čtvereční nemovitostí a následně sazby a koeficienty. Sazby najdou majitelé pozemků a jiných nemovitostí v pokynech k daňovému přiznání. Koeficienty určují jednotlivé radnice a lidé je najdou na webové stránce Finanční správy.
Daň je nutno zaplatit do konce května 2019. Pokud by cena byla vyšší než 5000 Kč, je možné platbu rozpůlit a druhou půlku zaplatit právě do konce listopadu. Zemědělci mají termín platby do konce srpna a chovatelé ryb pak do konce listopadu.

Daňové přiznání online a s mapou

Díky moderním technologiím mohou ale vlastníci zemědělské půdy sledovat online přehled svých pozemků například v mapové aplikaci CleverAssets, kde všechny tyto informace automaticky najdou. 
"Se zvyšujícím se množstvím pozemků byl pro nás problém udržet databázi v Excelu přehlednou. To, že je v aplikaci vše na jednom místě, znamená především velkou časovou úsporu.”
Miloš Homolka, Homolka & Pavlík, uživatel aplikace

Aplikace CleverAssets pracuje s daty z katastru nemovitostí i databáze LPIS (veřejný registr půdy). Také zemědělci tak mají pod kontrolou informace, které jsou potřebné pro získání dotací.

„Každý uživatel pracuje v aplikaci se svými vlastními daty. Nahraje do ní své smlouvy a aplikace za něj například hlídá termíny a blížící se expirace smluv. Pracuje také s koeficienty pro daňové přiznání. To je pak záležitostí několika kliknutí,“ vysvětluje Oldřich Kahoun, vedoucí projektu CleverAssets. V aplikaci najdou uživatelé také šablony pro generování nových pachtovních smluv nebo propočet výše pachtovného. Přístup do aplikace je umožněn neomezenému počtu uživatelů. V aplikaci lze navíc pracovat z libovolného zařízení bez nutnosti instalace programu.

Kdy platí daň z nemovitosti uživatel půdy a ne její majitel?

Pokud uživatel hospodaří na půdě neznámého vlastníka stává se poplatníkem právě on. Jako uživatel jste poplatníkem, pokud hospodaříte na pronajatých nebo propachtovaných pozemcích od Státního pozemkového úřadu. Dále padá tato starost na vaše bedra, pokud jsou pozemky vedeny ve zjednodušené evidenci. Seznam parcel s nedostatečně určitě identifikovanými vlastníky je možné najít na webových stránkách ÚZSVM.
Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Termín pro podání přiznání za rok 2019 je 31. 1. 2019. Veškeré podrobnosti jsou upraveny v zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Informace o tom, kdo je poplatníkem, naleznete v § 3 tohoto zákona.