Daň z nemovitých věcí 2019

15. listopad 2018

Daň z nemovitých věcí se jako jediná přiznává a platí dopředu a týká se jak pozemků, tak staveb a bytových jednotek. Podávali jste někdy v minulosti daňové přiznání a od té doby se u vás nic nezměnilo? Pak už jej znovu podávat nemusíte a automaticky obdržíte platební příkaz. Pokud jste ovšem získali nové nemovitosti, dělali přístavbu nebo měnili výměru pozemků, nezapomeňte přiznání podat.

Přiznání se podává:

  • osobně,
  • papírově, nebo
  • elektronicky ‒ pokud jste vlastníkem datové schránky, musíte použít výhradně elektronickou formu, jinak vám hrozí pokuta až 2000 Kč.

Cena daně se počítá podle stavu nemovitého majetku k 1. 1. 2019 a skládá se z pozemků a staveb. Konečnou cenu určují metry čtvereční vámi vlastněných nemovitostí a následně sazby a koeficienty. Sazby najdete v pokynech k daňovému přiznání. Koeficienty určují jednotlivé radnice a můžete je přesně pro vaši parcelu určit na webové stránce Finanční správy.

Finanční úřad v květnu pošle složenku s výší úhrady. Do poloviny března ale můžete zažádat o zaslání platebních údajů na e-mail.

Daň je nutno zaplatit do konce května 2019. Pokud by cena byla vyšší než 5000 Kč, můžete si platbu rozpůlit a druhou půlku zaplatit do konce listopadu. Zemědělci mají termín platby do konce srpna a chovatelé ryb do konce listopadu.
Dejte pozor, pokud hospodaříte na pozemku neznámého majitele. Daň pak přechází na uživatele, nájemce, nebo pachtýře. Také nezapomeňte, že pokud máte pozemky ve více krajích, musíte k nim podat přiznání zvlášť na příslušných úřadech.
Vyšla vám daň na méně než 30 Kč a nejedná se o spoluvlastnictví? Pak jste od platby osvobozeni.
Nejste si jisti, jak připravit přiznání k dani z nemovitých věcí? Ozvěte se na obchod@clevermaps.cz. Uděláme to za vás rychle, správně a s radostí.