Daň z nemovitých věcí 2018

07. prosinec 2017

Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 je třeba podat do 31.1.2018. Koho se
povinnost týká, kam a jak daňové přiznání podat?

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň,
která se platí předem, avšak na placení není třeba spěchat. Zaplatit ji je možné až do konce
května 2018 a v případě zemědělců až do konce srpna. A pokud je daň vyšší než 5 000 Kč,
můžete si platbu rozdělit do dvou splátek.

Kdo musí podat daňové přiznání?

Daňové přiznání musí podat ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1. 1. 2018. Existují ale i
výjimky, a to např. když vlastník pozemku není znám. V tom případě je poplatníkem daně
uživatel.

Daňové přiznání však musí podat jen ten, u jehož nemovitostí se měnily skutečnosti, které
ovlivňují vyměření daně. Co to znamená? Pokud jste nakoupili, prodali nebo zdědili
nemovitost, případně se změnila výměra nemovitosti nebo došlo ke změně typu pozemku,
pak jste povinni podat nové daňové přiznání. V opačném případě pouze obdržíte platební
příkaz z finančního úřadu.

Byl pozemek v minulém roce dotčen digitalizací nebo pozemkovými úpravami? I v tomto
případě máte s největší pravděpodobností povinnost podat nové daňové přiznání.

Kam se přiznání podává?

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v
jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází. Vlastníte-li pozemky ve více krajích,
pak tedy nezapomeňte na to, že daňové přiznání musíte podat každému příslušnému
finančnímu úřadu zvlášť.

Jakým způsobem přiznání doručit?

Možnosti, jakým způsobem daňové přiznání podat, jsou celkem tři: osobně na příslušný
finanční úřad, poštou nebo elektronicky. Nezapomeňte na to, že pro vlastníky datových
schránek je elektronické podání povinností.
Potřebujete připravit přiznání k dani z nemovitých věcí? Ozvěte se a my to uděláme za vás
rychle, správně a včas.

Zdroj: Zemědělský týdeník