Daň z nemovitých věcí

28. prosinec 2016

Přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2017 je třeba podat do 31.1.2017. Koho se povinnost týká, kam a jak daňové přiznání podat?

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem, avšak na placení není třeba spěchat. Zaplatit ji je možné až do konce května 2017 a v případě zemědělců až do konce srpna. A pokud je daň vyšší než 5 000 Kč, můžete si platbu rozdělit do dvou splátek.

Kdo musí podat daňové přiznání

Daňové přiznání musí podat ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1.2017. Existuje i výjimka a to, když je vlastník neznámý. V tom případě je poplatníkem daně uživatel.

Daňové přiznání však musí podat jen ten, u jehož nemovitostí se měnily skutečnosti, které ovlivňují vyměření daně. Co to znamená? Pokud jste nakoupili, prodali nebo zdědili nemovitost, případně se změnila výměra nemovitosti nebo došlo ke změně typu pozemku, pak jste povinni podat nové daňové přiznání. V opačném případě pouze obdržíte platební příkaz z finančního úřadu.

Byl pozemek v minulém roce dotčen digitalizací nebo pozemkovými úpravami? I v tomto případě máte s největší pravděpodobností povinnost podat nové daňové přiznání.

Kam se přiznání podává

Daňové přiznání se podává vždy místně příslušnému správci daně, tedy finančnímu úřadu, v jehož obvodu územní působnosti se nemovitost nachází.

Vlastníte-li pozemky ve více krajích, pak tedy nezapomeňte na to, že daňové přiznání musíte podat  každému příslušnému finančnímu úřadu zvlášť.

Jakým způsobem přiznání doručit

Možnosti, jakým způsobem daňové přiznání podat, jsou celkem tři: osobně na příslušný finanční úřad, poštou nebo elektronicky. Nezapomeňte na to, že pro vlastníky datových schránek je elektronické podání povinností. Za porušení této povinnosti hrozí pokuta ve výši 2 000 Kč.

Přiznání je potřeba dodat do úterý 31.1.2017, je však tolerováno zpoždění maximálně 5 pracovních dnů. Ale pozor, pátý den již musí být přiznání doručeno! Za delší prodlení již naskakuje penále, konkrétně 0,05 % stanovené daně za každý den zpoždění, maximálně však do výše 5 % daně a zároveň do částky 300 000 Kč.

Potřebujete připravit přiznání k dani z nemovitých věcí? Ozvěte se a my to uděláme za Vás rychle, správně a včas. Více na www.cleverassets.cz.