CleverAssets pomáhá rozplétat pavučinu směn

04. duben 2019

Vzájemné směny parcel mezi zemědělci bývají dost spletité a nepřehledné. Lepší orientaci ve směnách ale můžete získat díky aplikaci CleverAssets. Narovnání a zorientování se v majetkoprávních vztazích tak může být hračkou.

Aplikace svému uživateli sama automaticky nabídne parcely, které jsou vhodné pro směnu s daným zemědělcem. U každé parcely pak zobrazí výměru, která zasahuje do půdního bloku protistrany a kterou je tak možné nabídnout ke směně. Parcely, které jsou pro takovou směnu vhodné, lze přehledně zobrazit také v mapovém okně.

V mapovém okně taky uživatel vidí všechny parcely, ke kterým má zajištěné právo hospodařit. Barevně jsou od sebe odlišené ty parcely, ke kterým má podepsané pachtovní smlouvy i které jsou součástí směny. Zároveň také vidí parcely, k nimž právo zajištěné nemá a které by měl proto vypořádat.

Snadno se tak zorientujete, které parcely vyměnil uživatel za které, což eliminuje situace, kdy by hospodařil na menším území, než na jaký má nárok. Mapové okno uživateli přehledně zobrazí, na kterých pozemcích dochází k nesrovnalostem, a může tak předejít situacím, kdy dvakrát či vícekrát vydá za jednu parcelu jiné. Pro uživatele aplikace je jednodušší se zorientovat a popsat celou pavučinu vztahů.

Souhrnný přehled celkové výměry parcel, které vstupují do směny na jedné i na druhé straně, pomáhá narovnat vzájemné vztahy mezi zemědělci, a to ke spokojenosti na obou stranách směny. A ačkoli se směny obvykle řeší na základě výměry pozemků, do finální dohody obou stran se mohou promítnout i další faktory, jako například bonita půdy. Přehledná evidence všech relevantních informací v aplikaci CleverAssets může uživatelům sloužit jako garantovaný podklad pro jednání o směně pozemků. Vyzkoušejte demoverzi aplikace zcela zdarma.