Boj proti zavíječi kukuřičnému

Zavíječ kukuřičný je v České republice neprávem podceňovaný škůdce. Zejména se změnou klimatu se zvyšuje hrozba jeho výskytu.

Zavíječ kukuřičný (Ostrinia nubilalis) je v České republice neprávem podceňovaný škůdce. Zejména se změnou klimatu se zvyšuje hrozba jeho výskytu. Škůdce, který původně představoval největší nebezpečí v jižních oblastech republiky, se díky mírným zimám objevuje i ve nadmořských výškách nad 500 m. Mnoho porostů kukuřice je v rozsáhlých oblastech výrazně poškozeno a zemědělci, jejichž cílem je výroba kvalitní siláže a zrna, hledají řešení.

Škodlivost zavíječe

Housenky požírají rostliny a způsobují jejich vyvracení a lámání. Také napomáhají šíření houbových onemocnění, které zhoršují kvalitu krmiv, znehodnocují je a v závěru i ohrožují zdravotní stav zvířat.

Cyklus života a množení

Motýli se líhnou na konci května a v průběhu června. Dospělci létají od června do začátku září a kladou vajíčka na spodní stranu listu. Housenky se pak rozlézají a zavrtávají se do rostlin, kde vyžírají chodby a způsobují největší škody. Zimu tráví ve spodní části kukuřice.

Prostředky proti zavíječi

V Česku je nejrozšířenějším způsobem boje proti zavíječi postřik nebo parazitické vosičky. Do všech způsobů ochrany však musíte investovat buď ještě před tím, aniž byste věděli, že je budete muset použít, nebo v případě zjištění výskytu škůdce, kdy už napáchal škody.

Predikce zavíječe kukuřičného

V aplikaci CleverFarm jsme spustili službu predikce výskytu škůdců pro jednotlivé plodiny. Pomocí naměřených hodnot z našich online senzorů, které jsou umístěny přímo na vašich polích, tyto hodnoty vstupují do matematických modelů a predikují pravděpodobnost výskytu dané choroby nebo škůdce.

Predikce zavíječe kukuřičného je první, kterou jsme připravili a spustili. Vlastní signalizace má 8 hodnot – od nulového výskytu, přes první výskyt dospělců a počátek kladení vajíček, až po vylíhnutí motýlů. Po dosažení odpovídající sumy teplot přímo pro vaše pole vás aplikace informuje o jednotlivých vývojových fázích zavíječe.

Zobrazení predikce škůdce v aplikaci CleverFarm
Zobrazení predikce škůdce v aplikaci CleverFarm