Bezpečné uskladnění úrody v halách

04. červenec 2018

Úroda je ještě na poli, ale již nyní je nutné myslet na její uskladnění. Zemědělské komodity jsou obvykle uskladňovány ze dvou důvodů. Prvním důvodem pro skladování úrody je odsun prodeje do období, kdy bude její cena výnosnější. Druhým obvyklým důvodem bývá vlastní průběžná spotřeba. V obou případech je ale nutné zajistit dobré podmínky pro skladování, aby nedošlo ke znehodnocení komodity.

Jedním z obvyklých rizik skladování úrody v halách je hrozba napadení škůdcem. Druhou častou hrozbou je znehodnocení úrody plísněmi, které vytvářejí mikotoxiny. Obě rizika výrazným způsobem snižují kvalitu celé úrody. Minimalizaci rizika znehodnocení komodity výrazně pomáhá, pokud je úroda vhodně uskladněna a průběžně kontrolována, případně jsou zajištěna opatření pro zabránění vzniku a šíření škod.

Hrozbu obou zmíněných rizik lze identifikovat na základě zvýšení teploty ve sklizni. Dobrým pomocníkem pro kontrolu teploty a vlhkosti mohou být senzory CleverFarm. Tyčový senzor má ve více úrovních umístěna čidla, která měří teplotu v různých výškách profilu sklizně. Pokud tedy teplota ve skladované úrodě přesáhne limitní hodnoty, uživatel aplikace CleverFarm je o této skutečnosti okamžitě informován a může zahájit potřebná opatření pro odvětrání sklizně, nebo zabránit přemnožení škůdce. Díky tomu mohou farmáři garantovat vysokou kvalitu své produkce, která jim zajistí i vyšší finanční ohodnocení. To představuje velkou konkurenční výhodu.

Obdobně lze skladové senzory využít při monitoringu podmínek skladování pícnin a slámy, kde je v určitém období vyžadováno pravidelné měření teploty a průkazné zaznamenání naměřených hodnot.

Do sklizně zbývá ještě času dost, ale na zajištění a instalaci tyčových senzorů do vaší haly je nejvyšší čas již nyní.

Zdroj: Zemědělský týdeník