Aplikace SyMAP běží nově na serverech Master Internet

O víkendu 13. - 14. 1. proběhlo velké stěhování infrastruktury aplikace SyMAP. Opustili jsme serverové řešení AWS (Amazon Web Services) a celé zázemí aplikace jsme přesunuli do České republiky. Nyní využíváme služeb předního českého poskytovatele hostingových služeb, společnosti Master Internet.

Jedním z přínosů přesunu je fakt, že dokážeme jednoznačně ukázat na místo, kde se nyní nachází veškerá data SyMAP. Pro naši aplikaci využíváme brněnské datacentrum Master Internet. Dalším podstatným důvodem pro tuto změnu byl fakt, že aplikace bude při stávajících parametrech rychlosti internetového připojení uživatelů znatelně rychlejší, protože máme k dispozici výkonnější serverové řešení.   

Díky umístění datacentra na území České republiky podléhají všechna data uložená na serverech českým a evropským zákonům. Zabezpečení splňuje veškeré bezpečnostní standardy a mj. tímto krokem začínáme naplňovat podmínky směrnice GDPR, která v květnu 2018 vstoupí v platnost. Samozřejmostí je precizní způsob zálohování dat.

„Snažíme se pro naše zákazníky zajistit větší komfort při užívání našeho systému řešení SyMAP a také splnit všechny bezpečnostní požadavky na ochranu jejich dat. O přechodu na jiné serverové řešení jsme dlouho přemýšleli a podrobili ho důkladnému výběrovému řízení a testování. Řešení od Master Internet jsme vyhodnotili jako nejlepší možnou variantu.“ prozradil projektový manažer Michal Fiala. „Celý přesun proběhl hladce a dle předpokladů. Od uživatelů jsme za celý týden nezaznamenali jedinou zprávu o jakémkoliv následném problému, takže považujeme přesun infrastruktury za úspěšně dokončený.“