Analýza zemědělských dat nad mapami aneb Počátek CleverFarm

„Moderní traktory jsou dnes plné různých čidel a senzorů, které umí na poli sbírat značné množství informací. A to je pouze malá část toho, co o takovém poli zjistit. Pokud se všechny tyto informace dají dohromady a správně vyhodnotí, zemědělci mohou úplně jinak podnikat a plánovat,“ popisuje spoluzakladatel CleverMaps, ze které vznikla společnost CleverFarm, Ondřej Tomas.

A právě to jeden z produktů, který mladá společnost vyvíjí a umí. Je to v podstatě taková houba, která nasaje různé zdroje dat, vyhodnotí je a napojí na ekonomické ukazatele. Zemědělci tak třeba mohou vidět, jak jsou na tom se zavodněním či hnojením, mohou analyzovat půdu, spravovat farmy a majetek, vést stájové deníky, plánovat a řešit sklizně a orbu, řídit aplikaci chemie a vyznat se v dotačních a dalších byrokratických záležitostech.

Analýza dat nad mapami

Nástroj CleverFarm funguje jako webová aplikace a v prvé řadě je dělaný tak, aby její uživatelé měli k dispozici přehledné uživatelské rozhraní.

„Jasně, že různé zemědělské systémy už existují, ale vždy jsou to nepřístupné tabulky, ve kterých je těžké se orientovat,“ popisuje Tomas. CleverFarm ale především stojí na datech. Umí kombinovat aktuální informace s těmi historickými a na základě toho zemědělcům přehledně radit.

„Princip těchto a dalších našich aplikací je vždy stejný – děláme analýzu dat nad mapou, ta je hlavním podkladem,“ vysvětluje Tomas.

Rychlá data v paměti

Někteří zemědělci se ale angažují aktivně, jde o tradiční „early adopters“, kteří v analytice dat vidí konkurenční výhodu. CleverFarmps svými technologiemi přispívají k rostoucímu trendu, kdy zemědělci začínají využívat moderní technologie napojené na počítačové systémy. V mnoha částech světa probíhají také experimenty s drony a dalšími roboty.