Zajímá vás co je u nás nového nebo zda se o nás píše? Pak jste tady správně!

Jak včas odhalit rizika na poli?

Mnohdy jsou činnosti spjaté s ošetřením velmi časově i finančně náročné a je lepší riziku nákazy či rozmnožení škůdce předcházet.

Dobře zavlažovaná půda je úrodnější

Kombinace klimatických změn a nárůstu populace nás stále častěji přivádí k otázce, zda zemědělství vůbec dokáže v budoucnosti lidstvo uživit.

Jednoduchá evidence pro agronomy

Jsme děti farmářů. Zažili jsme vedení agronomické evidence v různých programech, ...

Vliv vlhkosti na použití POR

Ke sledování počasí existuje velká řada nástrojů, které pracují s naměřenými daty a umí s velkou přesností predikovat potenciálního škůdce nebo chorobu v porostu.

Monitorování stavu sklizně v silech

Skladujete obilí v sile? Pak víte, jak je důležité pravidelně monitorovat teplotu. Kromě množení škůdců a plísní je častým problémem i samovznícení.

Úroda uskladněná v hale pod kontrolou

Zasadit plodiny, kontrolovat je v průběhu růstu a dostat je do posklizňové haly je náročná práce, která může lusknutím prstu přijít nazmar.