Astur Straškov

Akciová společnost Astur Straškov leží v Ústeckém kraji. Vznikla v roce 2001 přeměnou ze Zemědělského družstva Straškov, které vzniklo sloučením samostatných družstev Straškov, Bříza, Račiněves, Přestavlky a Nížebohy. V současnosti společnost hospodaří na 3330 hektarech půdy. Svou produkci sladovnického ječmene prodávají například do Plzeňského Prazdroje.

„Když se objeví nějaký problém s uskladněnou sklizní, třeba náhlé zvýšení teploty, tak se o tom dozvíme prakticky okamžitě, čímž můžeme ihned zakročit a předcházet tomu, že se nám tam rozmnoží nějaký škůdce. Díky přehlednosti, kterou aplikace nabízí, tak šetříme čas, díky chytrému hnojení i hnojivo. Jsme jednak efektivnější, jednak výrazně snižujeme své náklady.“

Miroslav Novák, předseda představenstva

Astur Straškov

Astur Straškov a. s. leží v Ústeckém kraji. Zaměřují se zde jak na rostlinnou výrobu ‒ pěstování sladovnického ječmene, cukrové řepy, ozimé pšenice, slunečnic a dalších plodin, tak na živočišnou výrobu ‒ chov prasat a skotu. K dalším aktivitám patří mechanizace, stavební poradenství a truhlářství.

Výzva

Společnost se nachází v jedné z nejsušších oblastí České republiky. S ohledem na rozlohu obhospodařované půdy a přírodní podmínky navázala v roce 2016 spolupráci s CleverFarm. Cílem byla jednak efektivnější správa zemědělské půdy díky aplikaci CleverAssets, jednak praktické zavedení IoT senzorů a meteostanic do polí a skladů.

Řešení

Výsledkem spolupráce bylo nasazení 2 meteostanic se sledováním ovlhčení listů, 3 teplotními čidly a několika porostovými senzory v polích a 17 tyčových senzorů do posklizňových hal. Kvůli klasickým problémům s dlouhodobým skladováním sklizně, mezi které se řadí zejména vysoké riziko rozvoje škůdce a plísní, se společnost rozhodla pro aktivní využívání 17 tyčových senzorů, které nahradily dosavadní systém klasických teploměrů a vlhkoměrů.

Výsledky

Díky automatickému sledování parametrů jako je teplota, vlhkost, srážky, ovlhčení, vítr nebo tlak lze na vytipovaných stanovištích lépe aplikovat precizní zavlažování. Rozmístěním senzorů v různých katastrech lze tím pádem zjistit úhrn srážek, popřípadě, s ohledem na chytré hnojení půdy i to, kam a v jakých dávkách aplikovat hnojivo.

Data o sklizni, která jsou aktualizována každých 15 minut, jsou neustále k dispozici v cloudové aplikaci CleverFarm. Senzory monitorují především teplotu, díky jejíž změně včas upozorní na možný problém. Společnost tak šetří čas i prostředky, které by musela investovat do manuální a často nedostatečné kontroly sklizně, jejíž část je s ohledem na vyšší prodejní cenu držena do března, mnohdy i do května.

V neposlední řadě Astur Straškov využívá i meteostanice, které jsou nyní schopné sledovat i tzv. ovlhčení listů. Tím lze predikovat výskyt plísňových chorob napadajících pšenici a předcházet tak snížení výnosů až o 60 %.