AGROSSyn

Rodinná farma AGROSSyn z Klíčan u Prahy je zaměřena na rostlinnou a živočišnou výrobu. Na 1150 hektarech orné půdy pěstuje obiloviny, olejniny a okopaniny i další plodiny. Plodiny pak dále zpracovává, čistí, ve vlastních prostorách je i skladuje a v malém balení i z farmy prodává. Z živočišné výroby jsou chovány nosnice, prasata a jsou umístěna včelstva. Od roku 2000 na farmě prakticky aplikují postupy precizního zemědělství.

„Bez senzorů bychom včas nezjistili problémy na polích či se skladovaným materiálem a škody by byly mnohonásobně větší.“

Bc. Ondřej Bačina

Společnost AGROSSyn

Farma má 1150 ha zemědělské půdy, na níž pěstuje plodiny, které je nutné kontrolovat. Denně se sleduje stav ‒ zda není porost napaden škůdci nebo plísní, a to jak na poli, tak posléze v posklizňových halách nebo silech. V případě zjištění výskytu škůdců je nutné zasáhnout včas, jinak hrozí znehodnocení, tím pádem i vícenáklady. V každém případě jde však o ztrátu za ošetření, proto je výhodnější této hrozbě předcházet.

Výzva

Farma AGROSSyn je velká. Každé pole a sklad je potřeba kontrolovat. K tomu je potřeba čas některého ze zaměstnanců. Dále zde postupují podle pravidel precizního zemědělství, to znamená, že hnojiva jsou aplikována v těch částech pole, kde jsou potřeba, aby byly dodrženy zásady udržitelného rozvoje.

Řešení

S panem Bačinou jsme se seznámili na veletrhu TechAgro , kde jsme mu nabídli tyčové senzory. Tyto 3,2 m dlouhé tyče se zapíchnou do sklizené úrody v posklizňové hale, kde měří teplotu v 5 výškových úrovních. Data posílá senzor v reálném čase každých 30 minut do aplikace CleverFarm a na jejich základě se agronom rozhoduje, zda je potřeba úrodu provzdušnit. Ná základě meteostanic nebo porostových senzorů umístěných přímo na jednotlivých polích se rozhodují, jakou činnost kde budou provádět nebo jak aplikovat přípravky, tak aby účinnost přípravku byla co nejlepší, aniž by musel na místo cíleně chodit osobně.

Výsledky

Po třech týdnech skladování ozimé pšenice začala aplikace ukazovat vyšší teploty v jedné vrstvě zrní. Na místo byl poslán pověřený člověk, který vzal vzorek, provedl testování a zjistil přítomnost škůdce. Partii bylo nutné ošetřit pročištěním, provzdušnit a vrátit do skladu. Bez tohoto by se škůdce rozmnožil a napáchal velké škody. Kdyby na farmě nesledovali stav sklizně pomocí senzorů, přišli by minimálně o 10‒20 % úrody, což dělá nezanedbatelné procento zisku. Senzory navíc pomáhají určit lokalitu napadení a farma ušetří použití chemie za hubení škůdce v celém skladu.

Dále díky datům z družicových dat se na farmě AGROSSyn nemusí tolik obávat sankcí za nadměrné použití hnojiv ‒ díky aplikaci mají na farmě přehled i o klimatických podmínkách na poli.