Přehledná evidence agronomických činností

Narozdíl od jiných podobných systémů je CleverFarm online aplikace, to znamená, že vám k její obsluze stačí připojení k Internetu a o aktualizace systému se postaráme my. Pro práci v CleverFarm stačí zadat váš WS klíč a všechna potřebná data vám načteme z Portálu farmáře. Vaše práce nyní bude efektivnější.


Přehledná evidence

Veďte svou evidenci v chytré aplikaci, kterou spustíte na každém počítači s připojením k Internetu.

Hlídání nitrátové směrnice

Cleverfarm za vás automaticky pohlídá plnění nitrátové směrnice, které je povinné v oblastech s vodou znečištěnou dusičnany.

Intuitivní ovládání

K práci nepotřebujete manuál ani školení. V aplikaci se rychle zorientujete a přímo v ní vám je k dispozici podpora.

Mapové okno

Všechny informace najdete zobrazené v mapě, která vám zjednoduší přehled vašich pozemků a aktivit na nich.

Více farem pod jedním účtem

Můžete evidovat více farem pod různými IČ a mít oddělené reporty bez nutnosti se odhlašovat.

Skladové hospodářství

Veďte si skladové hospodářství a mějte neustálý přehled o svých zásobách a jejich pohybu.

Nezaplatíte ani korunu

Evidence i s hlídáním Nitrátové směrnice a PPH je zcela zdarma na neomezenou dobu. Stačí se přihlásit.

Snadná příprava

Do aplikace CleverFarm jednoduše dostanete svá data z Portálu farmáře zadáním WS klíče.

Funkce

Mapa

Celou farmu si můžete zobrazit v mapě, kde uvidíte jednotlivé parcely a plodiny na nich. Parcely v mapě můžete editovat. Dělením půdních bloků pak vytváříte aktuální osevní plán. Mapa také podporuje tvorbu odčitatelných ploch pro hnojiště, stohy nebo nebo prvky EFA na okrajích pozemků.

Přehled parcel

V detailu parcely najdete omezení Nitrátové směrnice a AEKO. Parcely lze sloučit do tzv. Areálů a urychlit si tak práci na dílech půdních bloků, které obhospodařujete jako jednu parcelu.

Činnosti na farmě

Evidujte veškeré činnosti na svých parcelách ‒ aplikace EPH, setí, sklizeň, zaorání a další. Při zadávání činnosti vám pomůžeme pohlídat nitrátovou směrnici.

Přípravky na ochranu rostlin

Postupně rozšiřujeme databázi přípravků a jejich detailů pro co nejpřehlednější evidenci. Automaticky budete upozorněni na maximální povolené dávky a jejich použití k plodině a cílovým organismům.

Nitrátová směrnice

Aplikace hlídá požadavky nitrátové směrnice v oblastech zranitelných na dusík. Upozorní vás tak na období zákazu hnojení a maximalní přísun dusíku pro pěstovanou plodinu. Poradíme si s aplikací i na svažitých pozemcích nebo kolem vody.

Sklady

Mějte přehled o pohybu materiálu během hospodářského roku. V případě, že byste chtěli vyskladnit hnojivo, POR či osivo, které bylo již spotřebováno, budete upozorněni.

Reporty

Stáhněte a vytiskněte si přehledy ve vybraném časovém období. Umožňujeme generovat soubory ve formátech XLSX (Excel) a PDF.

Spravujte více farem

Pokud máte ve správě více farem, můžete se mezi nimi přepínat přímo v aplikaci. Není nutné se neustále odhlašovat a přihlašovat.

Číselníky

Kromě seznamu jednotlivých plodin, odrůd, hnojiv a POR, které vám k evidenci nabízíme, je možné přidat vlastní položky.

Cena evidence

Evidence je zcela zdarma na dobu neurčitou. K evidenci nabízíme dále Senzory, které vám pomůžou sledovat hodnoty teploty v porostu a ve skladech, Družicová data pro variabilní setí a hnojení a aplikaci CleverAssets pro správu zemědělské půdy.

Zaujala vás aplikace CleverFarm?