Přehledná evidence agronomických činností

Narozdíl od jiných podobných systémů je CleverFarm online aplikace, to znamená, že vám k její obsluze stačí připojení k Internetu a o aktualizace systému se postaráme my. Pro práci v CleverFarm stačí zadat váš WS klíč a všechna potřebná data vám načteme z Portálu farmáře. Vaše práce nyní bude efektivnější.


Přehledná evidence

Veďte svou evidenci v chytré aplikaci, kterou spustíte na každém počítači s připojením k Internetu.

Hlídání nitrátové směrnice

Cleverfarm za vás automaticky pohlídá plnění nitrátové směrnice, které je povinné v oblastech s vodou znečištěnou dusičnany.

Intuitivní ovládání

K práci nepotřebujete manuál ani školení. V aplikaci se rychle zorientujete a přímo v ní vám je k dispozici podpora.

Mapové okno

Všechny informace najdete zobrazené v mapě, která vám zjednoduší přehled vašich pozemků a aktivit na nich.

Více farem pod jedním účtem

Můžete evidovat více farem pod různými IČ a mít oddělené reporty bez nutnosti se odhlašovat.

Skladové hospodářství

Veďte si skladové hospodářství a mějte neustálý přehled o svých zásobách a jejich pohybu.

Snadná příprava

Do aplikace CleverFarm jednoduše dostanete svá data z Portálu farmáře zadáním WS klíče.

Funkce

Mapa s předpovědí počasí

Celou farmu si můžete zobrazit v mapě, kde uvidíte jednotlivé parcely a plodiny na nich. Parcely v mapě můžete editovat. Dělením půdních bloků pak vytváříte aktuální osevní plán. Nad mapou se pak můžete podívat na výskyt srážkové oblačnosti pro vybranou lokalitu, což jistě oceníte při plánování aktivit na vašich polích.

Přehled parcel

V detailu parcely najdete omezení Nitrátové směrnice a AEKO. Parcely lze sloučit do tzv. Areálů a urychlit si tak práci na dílech půdních bloků, které obhospodařujete jako jednu parcelu.

Činnosti na farmě

Evidujte veškeré činnosti na svých parcelách ‒ aplikace EPH, setí, sklizeň, zaorání a další. Při zadávání činnosti vám pomůžeme pohlídat nitrátovou směrnici.

Přípravky na ochranu rostlin

Postupně rozšiřujeme databázi přípravků a jejich detailů pro co nejpřehlednější evidenci. Automaticky budete upozorněni na maximální povolené dávky a jejich použití k plodině a cílovým organismům.

Nitrátová směrnice

Aplikace hlídá požadavky nitrátové směrnice v oblastech zranitelných na dusík. Upozorní vás tak na období zákazu hnojení a maximalní přísun dusíku pro pěstovanou plodinu. Poradíme si s aplikací i na svažitých pozemcích nebo kolem vody.

Sklady

Mějte přehled o pohybu materiálu během hospodářského roku. V případě, že byste chtěli vyskladnit hnojivo, POR či osivo, které bylo již spotřebováno, budete upozorněni.

Reporty

Stáhněte a vytiskněte si přehledy ve vybraném časovém období. Umožňujeme generovat soubory ve formátech XLSX (Excel) a PDF.

Spravujte více farem

Pokud máte ve správě více farem, můžete se mezi nimi přepínat přímo v aplikaci. Není nutné se neustále odhlašovat a přihlašovat.

Číselníky

Kromě seznamu jednotlivých plodin, odrůd, hnojiv a POR, které vám k evidenci nabízíme, je možné přidat vlastní položky.

Cena evidence

Evidence je od 490 Kč měsíčně. K evidenci nabízíme dále Senzory, které vám pomůžou sledovat hodnoty teploty v porostu a ve skladech, Družicová data pro variabilní setí a hnojení a aplikaci CleverAssets pro správu zemědělské půdy.

Zaujala vás aplikace CleverFarm?